Zgodnie z planem podanym we wrześniu

w poniedziałek tj. 24 marca o godz. 16/30

odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami klas:

a) IV - VI SP (klasa VI - kwietniowy sprawdzian!)

b) I - III GM. (klasa III - kwietniowy egzamin gimnazjalny!)

   Zapraszamy wszystkim Państwa.

        Będzie można także skorzystać z obecności przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych

i bezpośrednio zapytać o informacje dotyczące ich oferty.