Co roku nasi gimnazjaliści biorą udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki organizowanym przez Politechnikę Wrocławską.  Ciekawe wykłady, udział w dyskusjach z uczonymi, propagowanie nauki – wszystko to oferują organizatorzy tego przedsięwzięcia. Okazuje się, że doświadczenia wyniesione przez uczniów z takiej imprezy mogą zaowocować sukcesem.

     17 lutego 2014 roku rozstrzygnięto Konkurs dla Młodych Dziennikarzy dotyczącego Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.  W kategorii Gimnazjum I miejsce zajął Michał Juszczyk, uczeń klasy III B.

    Jego praca została uznana za szczególnie ciekawą i oceniono ją najwyżej.  Opiekunami byli Jadwiga Harmak i Janusz Chomicz. Tekst felietonu znajduje się na stronie Politechniki Wrocławskiej. http://www.festiwal.wroc.pl/2013/index.php?c=article&id=1162

   Michałowi  gratulujemy!