6 lutego gimnazjaliści gościli w szkole wyjątkową osobę – Panią Jolantę Połeć, podporucznika Wojsk Lądowych, która niedawno wróciła z misji pokojowej w Afganistanie. Było nam tym bardziej miło, że to absolwentka Zespołu w Starych Bogaczowicach.

Spotkanie składało się z dwóch części.

Pierwszą stanowiła prezentacja z bardzo ciekawymi dygresjami naszego gościa. Być może wśród słuchaczy, uczniów klasy IIb i IIIa, znajdowali się przyszli żołnierze, dlatego warto było usłyszeć, że WojskaLądowe (WL) to jeden z czterech rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (obok Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych). Pani podporucznik służy w Wojskach Chemicznych, a ich celem jest m.in. wykrywanie skażeń biologicznych, prowadzenie rozpoznania i dokonywanie pomiarów skażeń promieniotwórczych i chemicznych czy też zapewnienie zbiorowej ochrony przed skażeniami oraz prowadzenie ich całkowitej likwidacji. Młodzież usłyszała także, jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać przyjętym do wojska, w tym np. do Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Druga część poświęcona była Afganistanowi, skąd niedawno P. Jolanta Połeć wróciła. Oglądaliśmy mnóstwo zdjęć pokazujących przyrodę tego terenu i różne sytuacje żołnierzy z misji. Dowiedzieliśmy się, że w dużej mierze jest to naród koczowniczy przemieszczający się z miejsca na miejsce. Celem wędrówki jest woda, której tam szalenie brakuje i dla niej każdy jest zdolny zrobić niemal wszystko. Poza tym Afgańczycy są mistrzami w wykonywaniu bomb i potrafią je zrobić nawet z cukru pudru.

Spotkanie było ciekawe, nasz gość odpowiadał na wiele pytań. Umówiliśmy się na kolejne - w maju.

 

wojsko01
wojsko01 wojsko01
wojsko02
wojsko02 wojsko02
wojsko03
wojsko03 wojsko03
wojsko04
wojsko04 wojsko04
wojsko05
wojsko05 wojsko05
wojsko06
wojsko06 wojsko06
wojsko07
wojsko07 wojsko07
wojsko08
wojsko08 wojsko08
wojsko09
wojsko09 wojsko09
wojsko10
wojsko10 wojsko10
wojsko11
wojsko11 wojsko11
wojsko12
wojsko12 wojsko12
wojsko01
wojsko01 wojsko01
wojsko02
wojsko02 wojsko02
wojsko03
wojsko03 wojsko03
wojsko04
wojsko04 wojsko04
wojsko05
wojsko05 wojsko05
wojsko06
wojsko06 wojsko06
wojsko07
wojsko07 wojsko07
wojsko08
wojsko08 wojsko08
wojsko09
wojsko09 wojsko09
wojsko10
wojsko10 wojsko10
wojsko11
wojsko11 wojsko11
wojsko12
wojsko12 wojsko12
wojsko13
wojsko13 wojsko13
wojsko14
wojsko14 wojsko14
wojsko15
wojsko15 wojsko15
wojsko16
wojsko16 wojsko16
wojsko17
wojsko17 wojsko17
wojsko18
wojsko18 wojsko18
wojsko19
wojsko19 wojsko19
wojsko20
wojsko20 wojsko20
wojsko21
wojsko21 wojsko21
wojsko22
wojsko22 wojsko22
wojsko23
wojsko23 wojsko23
wojsko24
wojsko24 wojsko24
wojsko25
wojsko25 wojsko25