W poniedziałek, 13 stycznia, odbędą sią spotkania z rodzicami:

a) Szkoła Podstawowaa - godz. 17/00,

b)  Gimnazjum - godz. 16/30.

      Tym razem forma spotkania jest różna: dla niektórych klas jest obowiązkowa, dla innych - według potrzeb.

     W związku z powyższym zapraszamy tych rodziców, którzy uważają, że przed niedługo kończącym się semestrem (31 stycznia) powinni porozmawiać z nauczycelami. Wszyscy będą do Państwa dyspozycji zgodnie z oczekiwaniami.