SZANOWNI PAŃSTWO

     Informuję, że na zajęcia opieki nad uczniem dojeżdżającym (rano: 6/45 – 8/45 i po lekcjach zgodnie z planem) uczęszczają tylko uczniowie dojeżdżający i miejscowi rodziców pracujących.

   Prosimy więc rodziców, którzy nie pracują, aby nie przyprowadzali dzieci na ww. zajęcia, gdy zaplanowali wizytę u lekarza, wyjazd po zakupy, do instytucji itp. W takiej sytuacji każdy we własnym zakresie organizuje opiekę nad swoją pociechą.

   Dziecko nie może przebywać w grupie opieki nad uczniem dojeżdżającym, gdy nie ma go na liście w dzienniku.

                                                         KRYSTYNA WITKOWSKA-NOGAWKA

                                                                DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ