04 LISTOPADA

odbędą się zebrania wychowawców  z rodzicami:

* godz. 16/30 - spotkanie dotyczące gimnazjum

* godz. 17/00 - spotkanie dotyczące szkoły podstawowej.

 

Prosimy rodziców o kontakt z nami !

Jest to ważne zebranie obrazujące pracę dziecka od września

pod względem nauki i zachowania.