Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczane przedmioty

Wychowawstwo

Opieka nad gab.

Dodatkowe obowiązki

1

Elżbieta Bukalska

historia: I – III

IIa

-

-

2

Janusz Chomicz

fizyka: I-III

informat.: I –II

zaj. tech.: I –II

ed. dla bezp.:II

-

12

- administartor strony szkoły www.zs.p9.pl

- opieka nad komputerami

3

Dorota Deja

j. polski: I

Ib

10

-

4

Małgorzata Faściszewska

wos: II - III

geografia: I-III

-

-

-

5

Małgorzata Gałązka

jęz. angielski: I–III

-

19

opiekunka SU

6

Jadwiga Harmak

j. polski: II- III

IIIb

5

- przewodnicząca zespołu humanistycznego

- opiekun szkolnej gazetki „Kleks”

7

Grzegorz Kozłowski

wf: II - III ch.

-

hala

-

8

Lesław Nogawka

wf: I dz. + ch.

II – III dz.

-

hala

siłownia

- koordynator d.s. nagłośnienia i radiowęzła

- trener LUKS „Lider”

- koordynator ds. sprzętu wideo i fotografii ZS

9

Anna Palczak-Skwarek

muzyka: I – III

plastyka: I– III

zaj. art.: I – II

-

10

- dekoracja szkoły

- opiekun

„Galerii szkolnej”

10

Joanna Początek

chemia: I – III

biologia: IIa

-

-

- księga protokołów GM

- realizator projektu „Podniesienie kompetencji ICT i mat.-przyrodniczych”

(Wrocław)

11

Bogumiła Korzeniowska

matematyka:IIb

biologia:

     Iab, IIb, IIIab

IIb

11

- opiekunka PCK

- zdjęcia szkolne

12

Janina Strzyż

religia: I - III

-

-

opiekun Eucharystycznego Ruchu Młodych

13

Renata Wierzbicka

matematyka:

Ia – III

IIIa

6

- przewodnicząca zespołu matem. – przyrodniczego

- opiekun PCK

14

Agnieszka Wójcikiewicz

j. niemiecki:

        I – III

wdż: I - III

Ia

9

przewodnicząca zespołu monitoringu

15

Małgorzata Miela

pedagog

-

gab. pedagoga

przewodnicząca zespołu wychowawczego