Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczane przedmioty

Wychowawstwo

Opieka nad gab.

Dodatkowe obowiązki

1

Jadwiga Tryniecka

edukacja wczesnoszk.

od. 5 i 6-latków, Struga

gab.

5 i 6 l.

-

2

Radosława Stramel-

Świteńka

edukacja wczesnoszkolna,

j. polski VIb

oddział

pięciolatków

7

przewodnicząca zespołu humanistycznego

3

Ewa Rajca

edukacja wczesnoszk.

oddział

sześciolatków

8

koło ekonomiczne „Grosik”

4

Krystyna Świętalska

edukacja wczesnoszk.

klasa I

11

-

5

Bogumiła Stępień

edukacja wczesnoszk.

klasa II

2

zespół „Bogaczowiczanie”

6

Alicja Winiarska

edukacja wczesnoszk.

klasa III

10

- przewodnicząca zespołu edukacji wczesnoszk.

- protokoły SP

7

Janina Skarżyńska

edukacja wczesnoszk.

klasa I - II, Struga

gab.

kl. I-II

nadzór nad szkołą filialną w Strudze

8

Anna Palczak-Skwarek

muzyka: IV-VI

plastyka:IV-VI

IV

1

- opiekunka

„Galerii szkolnej”

9

Joanna Początek

przyroda

Va

16

-

10

Małgorzata Noskowska

język angielski

I – VI

V b

24

-

11

Joanna Sube

zaj. komputerowe:

             II-VI

wf: II-IV, VI dz.

VIa

17

- opiekun SU

- przewodnicząca zespołu monitoringu

12

Janina Strzyż

religia: O- VI

VIb

18

ERM

13

Dorota Deja

j. polski: IV-V

VI

-

-

14

Bogumiła Korzeniowska

przyroda: VI

zaj. komput. - IV

-

-

-

15

Elżbieta Bukalska

historia: IV – VI

-

-

-

16

Grzegorz Kozłowski

wf: IV - VI chł.,

-

hala

koordynator „Sprawnego Dolnoślązaczka”

17

Lesław Nogawka

wf: IV – VI dz.

-

hala

koordynator d.s. nagłośnienia i radiowęzła

18

Jolanta Romaniszyn

religia: 0 - VI

-

18

- opiekun „Klubu Ośmiu”

- zespół muzyczny

19

Ewa Różycka

matematyka:

           IV - VI

-

25

przewodnicząca zespołu matem. – przyrodniczego

20

Krystyna Witkowska-Nogawka

j. polski: VIa

-

-

-

21

Małgorzata Gałązka

j. angielski: IV, VIa

-

-

-

22

Dorota Dąbrowska

logopeda

-

gab. logopedy

- nadzór nad sprzętem do biofeetback’u

23

Janusz Chomicz

technika: IV, Vab

-

-

administrator strony szkoły www.zs.p9.pl

24

Agnieszka

Wójcikiewicz

wdż: V - VI

-

-

-

25

Małgorzata Miela

pedagog

-

gab. pedagoga

przewodnicząca zespołu wychowawczego