27 września 2013 roku, po południu, na boisku Filialnej Szkoły Podstawowej w Strudze odbył się festyn sportowy pod nazwą „Święto pieczonego ziemniaka” połączony z Turniejem Piłki Nożnej. Imprezę przygotowali nauczyciele: J. Skarżyńska i J. Tryniecka, Rada Sołecka i Pani Sołtys wsi Struga M. Skarżyńska, Pani A. Rajca z KIS wraz z rodzicami.

W zawodach piłkarskich brały udział dzieci i młodzież ze Strugi. Otrzymały z rąk Pana Wójta Gminy Stare Bogaczowice Leszka Świętalskiego medale i puchary.

W trakcie festynu dzieci brały udział w licznych konkursach sportowych, gdzie otrzymywały słodkie nagrody. Rodzice zadbali o ognisko, przy którym wszyscy uczestnicy spotkania piekli kiełbaski. Nagrody w konkursach zostały zakupione dzięki funduszom pozyskanym z Rady Gminy Stare Bogaczowice i Bibliotece Publicznej.

Dziękujemy wszystkim za udział w imprezie oraz pomoc w jej organizacji.

Nauczyciele

Filialnej Szkoły Podstawowej

w Strudze

 

sam_1292
sam_1292 sam_1292
sam_1295
sam_1295 sam_1295
sam_1297
sam_1297 sam_1297
sam_1298
sam_1298 sam_1298
sam_1299
sam_1299 sam_1299
sam_1300
sam_1300 sam_1300
sam_1303
sam_1303 sam_1303
sam_1306
sam_1306 sam_1306
sam_1307
sam_1307 sam_1307
sam_1310
sam_1310 sam_1310
sam_1311
sam_1311 sam_1311
sam_1313
sam_1313 sam_1313
sam_1314
sam_1314 sam_1314
sam_1320
sam_1320 sam_1320
sam_1322
sam_1322 sam_1322
sam_1324
sam_1324 sam_1324
sam_1325
sam_1325 sam_1325
sam_1330
sam_1330 sam_1330