WYNIKI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW I SZKOŁY WG ZAKRESÓW

 

Kod ucznia

Część humanistyczna

Część matematyczno-przyrodnicza

Część językowa

GHP

GHH

GMM

GMP

Język

podstawowy

rozszerzony

Wynik

 

Wynik

 

Wynik

 

Wynik

 

Język

Wynik

 

Wynik

 
                           

SZKOŁA

70.7

 

61.2

 

57.9

 

58.2

 

GA

81.9

 

76.2

 
 

GN

64.0

 

66.0

 

WOJEW. DOLNOŚLĄSKIE

60.1

 

56.7

 

46.3

 

58.1

 

GA

62.6

 

47.4

 
 

GN

57.5

 

38.1