W roku szkolnym 2013/2014

zapraszamy uczniów klas VI szkół podstawowych

do klasy I naszego gimnazjum.

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela dyrekcja i sekretariat.

Szkołę można odwiedzić każdego dnia od godz. 7/00 do godz. 20/00.

Dla osób spoza gminy zapewniamy dojazd.

 

Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół jest szkołą bezpieczną,

każdy tu znajdzie pole rozwoju swojej osobowości (sport, koła przedmiotowe, śpiew), 

od wielu lat uzyskujemy wysokie wyniki z egzaminu!

 

ZAPRASZAMY