Rozpoczecie roku szkolnego w St. Bogaczowicach:

* o godz. 8.30 msza sw. w Kosciele

* o godz. 9.00 uroczysty apel  w hali  sportowej w budynku szkoly.

W szkole filialnej w Strudze:

* rozpoczecie o godz. 8.00 w szkole.

 

Przyjazdy autobusów tak jak w roku szkolnym 2011 / 2012.